Un Servei d'Interculturalitat per construir el districte que tots i totes volem

08/06/2018 - 10:25

Societat. Cristina Monteys i Fatima Hassoun coordinen el Servei d'Interculturalitat del Districte de Sant Andreu, un projecte que treballa per consolidar la diversitat des de la Trinitat Vella a la resta de barris.

Cristina Monteys i Fatima Hassoun coordinen el Servei d'Interculturalitat del Districte de Sant Andreu, un projecte que treballa per consolidar la diversitat des de la Trinitat Vella a la resta de barris.

Què és el servei d’Interculturalitat?

El servei d’Interculturalitat és una proposta del Districte de Sant Andreu que sorgeix a partir de la proposta que ja s’estava fent en el programa d’interculturalitat de Barcelona, que és un projecte amb molt de recorregut. La idea és donar una cobertura o un paraigua a tothom, començant per temes d’acollida i inclusió de persones amb referents culturals diversos als barris i passant per formacions i propostes per donar continuïtat en el territori per, realment, potenciar i incorporar la perspectiva de la diversitat a totes les nostres dinàmiques. Una de les coses que hem estat fent amb la Fàtima, que vam començar al gener, és anar a totes les taules, comissions i coordinadores perquè la interculturalitat no va de relacionar-se amb les persones migrants, tracta sobre construir una societat on tots els referents culturals puguin interactuar amb igualtat de condicions. Tothom ha de participar des de la seva identitat.

Com treballeu amb aquesta diversitat?

La interculturalitat no tracta únicament d’incloure les persones migrades. Realment, ens n’hem adonat de la necessitat de treballar amb la diversitat ara que ens hem trobat amb persones amb referents culturals tan diferents, però realment la riquesa cultural forma part de la naturalesa humana. Ara, per exemple, es parla molt d’interseccionalitat perquè s’ha demostrat que les persones no es diferencien només pels seus referents culturals, sinó per un conjunt de factors en els que hi juguen un paper important el gènere, la situació socioeconòmica, també tenim la diversitat funcional… Per tant, veiem que la identitat d’una persona no es construeix només per la seva procedència o cultura.

Des de quina perspectiva treballeu la inclusió?

És molt important tenir en compte les perspectives de totes les persones. Es a dir, quan titllem la població migrant de no implicar-s’hi en les propostes del lloc on han anat a residir, no tenim en compte que potser ells i elles no hi participen perquè el que els hi estem oferint no té cap sentit. Per això, la interculturalitat va d’això, d’intercanvi, de que tu vens i jo vaig, i així estem junts i juntes construint el barri. A més, hem de tenir en compte que les persones han de tenir les necessitats bàsiques cobertes abans d’implicar-se en res. Vinguin d’on vinguin, les persones han de tenir feina, habitatge i certa estabilitat abans de sortir al carrer a construir el barri.

Hi ha més entitats i serveis implicats?

Hem de valorar la tasca de l’escola de formació d’adults perquè és la manera més ràpida que tenen les persones migrants d’adaptar-se al nostre territori, ja que aprenen a defendre’s en el nostre idioma. Pel que fa a la comunitat educativa de primària i secundària, el que volem consolidar és un treball a la inversa: és a dir, que els fills i filles de les persones migrants puguin conèixer l’idioma de la seva cultura. Per això, s’han implementat i continuarem implementant classes d’urdú i d’àrab a els escoles.