Comença la rehabilitació de la coberta del taller central de Metro, a la Sagrera

23/06/2020 - 12:36

La retirada de les planxes de fibrociment, que durarà fins a mig setembre, es farà amb estrictes mesures de prevenció i control ambiental consensuades amb els veïns i veïnes i la comunitat educativa.

La retirada de les planxes de fibrociment, que durarà fins a mig setembre, es farà amb estrictes mesures de prevenció i control ambiental consensuades amb els veïns i veïnes i la comunitat educativa.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) executarà a partir de dijous, 25 de juny, l’obra de rehabilitació de la coberta del taller central de material mòbil de Metro, situat entre els carrers Josep Estivill, Sant Antoni Maria Claret, Hondures i Felip II, al barri de la Sagrera. L’actuació s’ha planificat amb el màxim detall pel que fa a les mesures de prevenció i control ambiental, ja que comença amb la retirada segura d’un nombre important de planxes de fibrociment, un procés en què han pogut participar els veïns i veïnes del barri de la Sagrera.

S’han celebrat diverses reunions entre TMB, el Districte, la direcció i l’associació de famílies de l’escola L’Estel, situada a la mateixa illa de cases, i l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, tant presencials com a distància. Els veïns han conegut l’inici de l’obra i disposen d’un canal permanent de comunicació mitjançant una adreça electrònica per plantejar consultes. El procés de participació continuarà el juliol i l’agost, mentre es farà la retirada del material amb contingut d’amiant, a través d’una comissió formada per TMB, el Districte, la direcció i les famílies de l’escola i l’entitat veïnal.

Edifici construït en dues etapes

El taller central de material mòbil de Metro de la Sagrera està format per una nau semisoterrada, de formigó armat, suportada en murs perimetrals i pilars. Va ser construït en dues etapes, i en la segona es va incrementar l’alçada de la nau i es va substituir el sistema d’impermeabilització a base de teula plana per planxes de fibrociment. En el projecte que ara comença a executar-se, es realitzarà la retirada controlada dels 3.000 metres quadrats de planxes de fibrociment que formen el sistema d’impermeabilització de la coberta, i dels 3.500 metres quadrats de teula de ceràmica que cobreixen la resta de la nau.

Posteriorment es realitzarà la rehabilitació de tota la coberta, la impermeabilització, l’aïllament tèrmic i acústic, les proteccions de seguretat i les actuacions de consolidació estructural necessàries per perllongar la vida útil de l’edifici.

Mostrejos ambientals exhaustius

La retirada del fibrociment ha estat confiada a una empresa amb l’acreditació RERA i es realitzarà segons el pla de treball aprovat per l’administració. Per al control del desamiantatge es compta amb l’assessorament especialitzat de l’empresa ACM 2020, que dirigeix l’expert higienista Lluís Mallart, des de la fase de projecte i durant l’execució. S’han seguit els criteris més exigents de seguretat i higiene, tant per als treballadors i treballadores com pel veïnat  i usuaris de l’entorn: confinament estàtic, mostrejos ambientals exhaustius i anàlisi de mostres amb microscòpia electrònica.

Una de les mesures addicionals adoptades és la presa de mostres ambientals en una finca de l’entorn, amb l’autorització del propietari, i a l’exterior d’una dependència de TMB, per verificar el correcte funcionament del sistema de bombolla que protegirà les obres.

En atenció a les condicions d’ús de l’entorn, en el procés de diàleg previ es va consensuar una planificació perquè l’actuació tingués lloc durant les vacances escolars. Per això l’inici serà just passat Sant Joan i el final de la part del desamiantatge s’ha previst per al 13 de setembre, abans que comenci el curs. La rehabilitació de la totalitat de la coberta s’allargarà uns mesos més, fins a l’abril del 2021. El pressupost de l’actuació puja a 2,5 milions d’euros.