Dilluns 27 de setembre, Audiència Pública del Districte

06/09/2021 - 13:27

Participació. La trobada serà a les 18.30 h. S'hi podrà intervenir des de la sala Andreu Cortinas del Districte (aforament limitat per complir amb les mesures de prevenció de la covid-19), i de forma telemàtica en directe o amb preguntes enviades prèviament.

La trobada serà a les 18.30 h. S'hi podrà intervenir des de la sala Andreu Cortinas del Districte (aforament limitat per complir amb les mesures de prevenció de la covid-19), i de forma telemàtica en directe o amb preguntes enviades prèviament.

L’Audiència Pública és la trobada dels o de les responsables municipals amb la ciutadania perquè pugui plantejar qualsevol tema en relació amb l’actuació municipal.

L’Audiència és un canal de participació ciutadana previst a l’article 31 de la Carta Municipal, a l’article 66 del Reglament de Participació Ciutadana, als articles 45 i 46 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes i al Reglament del Districte.

Les sessions de l’Audiència Pública tenen una durada prevista de dues hores.

Com s’hi pot participar?

En l’actual context, es pot participar digitalment i de forma anticipada, deixant escrita la pregunta o petició a la sessió de l’Audiència Pública omplint el formulari habilitat al menú Full d’intervenció.

Les preguntes es poden formular fins a 24 hores abans de la celebració de l’Audiència. Per poder formular les preguntes no cal tenir un perfil d’usuària a decidim.barcelona. Aquestes seran llegides per un tècnic municipal.

El Regidor del Districte, amb el suport de l’equip de govern del Districte, respondrà totes les preguntes o peticions formulades digitalment.

Per on es pot seguir l’Audiència Pública?

L’Audiència Pública se celebra des de la Sala de Plens del Districte i serà retransmesa en streaming a través de la pàgina web del Districte i de la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona.