El Consell Plenari aprova el Pla d'Actuació del Districte

04/12/2020 - 13:48

Aju. El PAD resultant, és un document molt influit per la situació de pandèmia i parteix d'una premisa bàsica que es defineix ja al seu títol: Per la recuperació i el rellançament de Barcelona".

La crisi sanitària provocada per la covid va suposar la interrupció del procés ordinari d’elaboració i tramitació del Programa d’actuació municipal del Districte, que havia estat aprovat inicialment en espera que s’aprovés definitivament al llarg del 2020. També es va aturar la part presencial del proces participatiu que es va endegar per la seva elaboració, tot i que es va mantenir la participació a nivell digital i, d'aquesta manera s'han pogut incorporar propostes de la ciutadania. El PAD resultant, és un document molt influit per la situació de pandèmia i parteix d'una premisa bàsica que es defineix ja al seu títol: "Per la recuperació i el rellançament de Barcelona".

El PAD es divideix en sis apartats. Són els següents:

Recuperem l’economia fent-la més forta, més resilient i més diversificada. Aquest apartat aplega tota la informació relacionada amb la promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat, Economiaverda, blava i circular, Economia social, Ocupació de qualitat, Comerç i mercats, consum i alimentació i Turisme.

Reforcem l’atenció i els recursos per a la inclusió social. En aquest punt s’aborden els objectius en relació amb la inclusió social, Persones grans i envelliment, Discapacitat, Salut i cures, Feminismes, Infància, Adolescència i joventut, Migració i acollida, Diversitat sexual i de gènere LGTBI i Lluita contra la soledat.

Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica. El tercer apartat explica les mesures previstes en matèria de Mobilitat sostenible i segura, Verd urbà i biodiversitat, Nou model energètic, Transició ecològica i Residu zero.

Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva. En el següent epígraf s’expliquen les mesures previstes en qüestions com Educació, Ciència, Cultura, Esports, Memòria democràtica, Diàleg intercultural i pluralisme religiós i Drets de ciutadania.

Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió metropolitana. En aquest cas es tracten temes com el Pla de barris, Convivència, civisme, prevenció i seguretat, Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació, Transformació i regeneració urbana i Actuacions metropolitanes.

Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració digitalitzada. El el darrer apartat, el PAD explica els reptes en relació a Administració propera, amb lideratge i solvent, Transició digital i innovació tecnològica, Transversalitat de gènere i polítiques del temps, Transparència i bon govern, Participació, acció comunitària i innovació democràtica, Justícia global i diplomàcia de ciutats i Agenda 2030.

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és un dels principals plans estratègics de ciutat i s’elabora a l’inici de cada mandat. En ell s’hi estableixen les línies prioritàries, els objectius, les actuacions de l’acció del govern i les inversions de l’Ajuntament de Barcelona. Els Programes d’Actuació de Districte (PAD) són els documents que concreten aquesta planificació estratègica a cadascun dels deu districtes de Barcelona.