Els Casals de la Gent Gran comencen les seves activitats seguint les mesures covid19

07/04/2021 - 13:22

Aquest curs està marcat per la situació generada per la covid19 i per això la normalitat dels centres de gent gran del districte de Sant Andreu s’han vist amb la necessitat de modificar horaris, aforaments i serveis.

Aquest curs està marcat per la situació generada per la covid19 i per això la normalitat dels centres de gent gran del districte de Sant Andreu s’han vist amb la necessitat de modificar horaris, aforaments i serveis.

Els Casals i Espais de Gent Gran són serveis públics municipals adreçats a la gent gran que tenen per objecte afavorir la plena integració social de les persones grans, la prevenció de situacions d’aïllament social, el foment de la relació i la promoció de la participació activa en la vida de la comunitat.

La finalitat dels casals i espais és la d’oferir un espai de relació i d’intercanvi, un lloc on formar-se, un punt de trobada on poder tenir i mantenir bones relacions i compartir interessos diversos, on poder realitzar activitats en la línia d’ envelliment actiu un espai solidari amb els altres i amb l’entorn, coneixedor i part activa del que passa dins i fora de la vida del propi equipament i amb capacitat d’adaptació a les noves realitats.

Donada la diversitat de l´envelliment actual, també han de ser equipaments referents de proximitat per a les persones grans que no contemplen ser usuaris habituals dels casals de la gent gran però si que amb la voluntat de participar en projectes i activitats intergeneracionals i comunitàries. Els casals de la gent gran han de donar resposta a la diversitat convertint-se en espais impulsors i aglutinadors de projectes on les persones grans tenen un paper rellevant.

Aquest curs però està marcat per la situació generada per la covid19 i per això la normalitat dels centres de gent gran del districte de Sant Andreu s’han vist amb la necessitat de modificar horaris, aforaments i serveis.

Mesures covid19 previstes per aquest trimestre i que s’aniran adaptant a la situació epidemiològica de cada moment:

 • Cita prèvia per inscripcions o qualsevol altra informació
 • Desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic
 • Aforament reduït a les activitats
 • Ús de mascareta obligatori
 • Respectar les distancies de seguretat i evitar aglomeracions
 • Si tens símptomes compatibles amb COVID, queda’t a casa
 • Els horaris de cada centre es poden veure alterats.
 • Activitats temporalment suspeses: Bar, Joc, Billar, Espai de trobada i relacional, Balls i Festes.
 • Seguir els recorreguts senya­litzats.
 • Seguir indicacions de perso­nal de l’equipament.
 • Aforament reduït a les aules.
 • Ventilació i neteja entre activi­tats i tallers.
 • Els horaris i durada dels ta­llers poden canviar.
 • No es pot compartir material. Cada persona aportarà indivi­dualment el que necessiti.

 

Podeu consultar tota la programació dels diferents casals en els arxius adjunts.