Els primers pressupostos participatius de la ciutat al districte de Sant Andreu

03/02/2020 - 09:06

Els pressupostos participatius definiran les prioritats, els objectius i les actuacions dels propers quatre anys. El procés servirà per decidir en quins projectes s'inverteixen 7,5 milions d'euros als barris del districte de Sant Andreu.

Els pressupostos participatius definiran les prioritats, els objectius i les actuacions dels propers quatre anys. El procés servirà per decidir en quins projectes s'inverteixen 7,5 milions d'euros als barris del districte de Sant Andreu.

Per primera vegada, l’Ajuntament promou uns pressupostos participatius a la ciutat, un exercici de democràcia directa pioner a Barcelona. La iniciativa forma part del procés de configuració del pla municipal de la ciutat (el PAM) i els plans específics dels Districtes (els PAD), que definiran les actuacions a desenvolupar durant el present mandat.

Amb els pressupostos participatius, la ciutadania decidirà els projectes en què s’han d’invertir fins al 2023 els 75 milions d’euros que s’han reservat del pressupost municipal, dels quals 7,5 s’executaran en projectes dels barris de Sant Andreu.

Els espais de participació

La ciutadania està convocada a la presentació i debat sobre les propostes inicials plantejades en el PAD, a la presentació de projectes i a la seva selecció, cosa que es podrà fer a través de trobades presencials i telemàticament. En els següents enllaços podreu veure els diferents espais que s’habilitaran als barris de Sant Andreu:

  • els Consells de Barri extraordinaris, òrgans de participació territorial
  • els debats sectorials i especials, sessions de participació per temàtiques específiques
  • els punts de participació itinerants, a les places i als equipaments
  • la plataforma decidim.Barcelona, espai de participació telemàtica

Com participar als pressupostos participatius

La ciutadania pot presentar projectes que siguin perdurables en els temps, com ara la construcció d’equipaments (de dimensions reduïdes com pistes esportives o punts verds), les millores en equipaments existents (com ara uns vestidors esportius. una aula d’informàtica, o rehabilitacions de naus), les millores de l’espai públic (com ara la pacificació d’un carrer o l’ampliació d’àrees d’esbarjo de gossos), i la instal·lació d’infraestructures (com ara bancs, escales mecàniques o àrees de jocs infantils).

Un cop definits els projectes, els equips tècnics municipals seleccionaran les iniciatives que compleixin els requisits tècnics, i les que rebin més vots de la ciutadania es faran realitat. En el procés de selecció hi podran participar les persones majors de 14 anys empadronades a la ciutat, que podran donar suport a les propostes de dos Districtes (el de residència, i un altre).

El calendari del procés participatiu es resumeix en tres fases principals:

  • fase de debat i presentació de projectes (fins al 27 de març);
  • fase de priorització prèvia a la votació (del 20 al 30 d’abril); i
  • fase de votació final (del 26 de maig al 7 de juny).

Els projectes seleccionats s’incorporaran als PAD dels Districtes i es dotaran de la inversió necessària a través del Pla d’Inversió Municipal del mandat (el PIM) per fer-los realitat abans del 2023.