La nova fàbrica Mercedes-Benz serà un gran espai d’activitat econòmica que connectarà els barris de Sant Andreu

12/04/2021 - 13:47

Els edificis antics es conservaran per impulsar els polígons industrials de l’entorn, transformant la nau central en una plaça, i tota la finca esdevindrà un gran espai de relació ciutadana sense vehicles per on es podrà anar a peu i amb bicicleta.

Els edificis antics es conservaran per impulsar els polígons industrials de l’entorn, transformant la nau central en una plaça, i tota la finca esdevindrà un gran espai de relació ciutadana sense vehicles per on es podrà anar a peu i amb bicicleta, seguint el model de Superilla Barcelona.

Impuls a la transformació de la fàbrica de la Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu. El Govern municipal ha acordat un conveni amb la societat CONREN TRAMWAY, propietària d’aquest àmbit industrial en desús, per transformar-lo en un nou teixit urbà amb usos veïnals i productius, que s’obri als barris i dinamitzi els polígons industrials de l’entorn. L’objectiu és impulsar la renovació urbana del sector, promoure-hi una mixtura d’usos que l’ompli de vida i fer que aquest espai sigui ciutat i connecti els barris que l’envolten.

El recinte fabril de la Mercedes-Benz ha estat històricament dedicat a l’activitat industrial, primer a la fabricació de motors d’aviació i més tard a l’assemblatge automobilístic. Se situa a cavall entre els barris de Sant Andreu del Palomar i del Bon Pastor, a l’illa delimitada pels carrers de Sant Adrià i Ciutat d’Asunción i el passeig de l’Havana. És un espai de 90.641 m2 de superfície que des que la fàbrica va tancar, l’any 2007, no té cap ús i està aïllat del seu entorn.

L’àmbit ofereix una oportunitat inèdita de transformació per crear un nou espai urbà mixt, compacte i inclusiu. Es tracta d’actualitzar els usos industrials que tenia a l’economia del segle XXI i generar un nou veïnat en un recinte que fins ara ha estat tancat. Amb la seva renovació total, la nova fàbrica Mercedes-Benz mantindrà i reutilitzarà els edificis industrials per acollir activitats productives i habitatge, crearà un espai sense vehicles al seu interior que replicarà el model Superilla Barcelona i farà de ròtula que unirà els barris.

El projecte, a més, s’emmarca en l’estratègia global de regeneració urbana dels barris del Besòs, i se suma als projectes de la Sagrera, la Meridiana, la Trinitat Vella, el sud-oest del Besòs, la plaça de les Glòries, el 22@, el Campus Diagonal-Besòs o el pont de Santander.

Així doncs, les característiques principals de la nova Mercedes-Benz seran:

  • Equilibri d’usos: prop del 60% habitatge i 40% activitat econòmica.    Barreja entre habitatge lliure i habitatge protegit.
  • Millora de la connectivitat amb els barris de l’entorn i obertura del recinte.    Manteniment i conservació dels edificis industrials.
  • Nova activitat econòmica per impulsar els polígons industrials de l’entorn.
  • Espai sense vehicles privats a l’interior i amb prioritat per al vianant i la mobilitat activa (bicicleta i patinet), seguint el model Superilla Barcelona.
  • Un entorn sostenible i resilient, preparat per fer front a l’emergència climàtica.

Un nou teixit urbà de qualitat amb 1.450 habitatges

La nova Mercedes-Benz donarà un gran protagonisme a l’habitatge, que suposarà gairebé el 60% dels usos. Això equival a uns 117.000 m2 de sostre on es preveuen fins a 1.450 habitatges nous, dels quals el 40% seran en règim de protecció oficial –580– i la resta, lliures. Com a mínim la meitat dels protegits seran de lloguer, i també una part dels lliures. Quant als usos terciaris, es reserven 33.000 m2 de sostre per a comerços en planta baixa, oficines i activitats industrials.

Tota la finca esdevindrà un gran espai de relació ciutadana que unirà els barris del Bon Pastor i Sant Andreu del Palomar. De fet, un dels grans canvis serà l’obertura de l’espai, ja que s’eliminaran les tanques perimetrals. El recinte serà accessible i estarà ben connectat al transport públic, i l’interior estarà reservat al vianant i la mobilitat activa –amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal–. Per tant, no s’hi permetrà el trànsit de vehicles, replicant el model Superilla Barcelona. També es projecten noves zones verdes i els equipaments públics necessaris per donar resposta a les necessitats de la pròpia transformació i l’entorn, que es consensuaran amb el territori. A més, tota l’illa complirà uns estàndards alts de sostenibilitat i resiliència per poder fer front a l’emergència climàtica.

Preservar la memòria industrial del recinte i omplir-la de nous usos

Per preservar la memòria de l’arquitectura industrial del segle XX de la ciutat, la nova fàbrica mantindrà els edificis més representatius del conjunt, que actualment no tenen cap protecció patrimonial. La nau central es reconvertirà en una nova plaça, i als edificis del seu voltant s’hi situaran activitats econòmiques vinculades a les activitats creatives, el disseny i les noves tecnologies, ja sigui de caire industrial o formatiu.

En aquest sentit, s’ha signat un acord d’intencions amb la Fundació Privada Elisava, Escola Universitària per instal·lar la nova seu de la Facultat de Disseny i Enginyeria ELISAVA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). L’escola s’ubicarà en un dels edificis existents de 14.000m2 i acollirà al voltant de 2.000 estudiants. La inauguració es preveu pel setembre de 2023. Alhora, s’està treballant amb la UVic-UCC per ubicar-hi la seva nova seu a Barcelona d’uns 1.700 m2, que també s’inauguraria el setembre de 2023 i que més enllà de ser la seu institucional de la Universitat a la capital de Catalunya, permetrà impartir estudis de postgrau.

Paral·lelament, s’està avançant un acord amb la Fundació Leitat perquè instal·li un centre propi i lideri la gestió i implantació de noves empreses tecnològiques vinculades a les indústries creatives i 4.0. L’objectiu serà ocupar entre 10.000 i 30.000 m2 que podrien suposar entre 1.000 i 3.000 llocs de treball directes qualificats.

Propers passos i calendari

Totes aquestes premisses s’han plasmat en un conveni pactat entre l’Ajuntament i l’empresa propietària de la fàbrica –CONREN TRAMWAY– que se sotmetrà properament a l’aprovació de la Comissió de Govern. Seguidament, el conveni es materialitzarà en una Modificació de Pla General Metropolità que concretarà l’ordenació i els paràmetres urbanístics del recinte, i també s’obrirà un procés de participació ciutadana per consensuar la transformació i els equipaments públics amb el veïnat i entitats del territori.

El projecte es planteja amb una transformació progressiva, amb l’objectiu que hi comencin a haver activitats i que la ciutadania pugui fer seu l’espai al més aviat possible. Així, es proposa ocupar els edificis que es conservin amb activitats mentre es produeix la transformació de tot el recinte. El calendari amb què es treballa ja preveu l’obertura d’algunes activitats el 2023, i també d’espais amb urbanització provisional quan finalitzin les tasques de descontaminació dels sòls que caldrà fer.

Finalment, el conveni preveu que la propietat assumeixi la cessió dels sòls per equipaments públics, la cessió i urbanització dels sòls per a vials i zones verdes i la cessió d’una part de l’aprofitament urbanístic, que es concretarà en l’habitatge social. Per tant, l’Ajuntament no haurà d’assumir cap cost.