Serveis Socials del Districte atenen 8.200 casos des de l'esclat de la Covid-19

28/07/2020 - 09:59

En total, Barcelona supera les 44.000 persones ateses des del març, atorgant un total de 18.670 ajudes econòmiques d’emergència per cobrir necessitats bàsiques per valor de 8,01 milions d’euros.

En total, Barcelona supera les 44.000 persones ateses des del març, atorgant un total de 18.670 ajudes econòmiques d’emergència per cobrir necessitats bàsiques per valor de 8,01 milions d’euros.

Els Serveis Socials de Barcelona han atès un total de 44.463 persones durant els primers quatre mesos des de l’esclat de la pandèmia de Covid-19, és a dir entre el 16 de març i el 16 de juliol. Es tracta d’un increment important en el nombre de persones ateses i la meitat del global de persones que es van atendre l’any passat, unes 90.000. Un 20% d’aquestes 44.463 persones no havien anat mai abans als Serveis Socials municipals o bé feina més d’un any que no ho havien requerit, la qual cosa representa una primera aproximació als efectes socioeconòmics que està tenint i tindrà la crisi sanitària generada per la Covid-19. El 70% de les 44.463 persones ateses han estat dones i el 51% tenen entre 31 i 50 anys.

De mitjana, cadascuna d’aquestes persones ha estat objecte de 2,3 atencions socials professionals, que en total han estat 104.233 sumant atencions presencials, valoracions professionals telefòniques i visites a domicili. A més a més, tot plegat s’ha fet amb un temps mig d’espera per una primera atenció social que al mes de juliol se situa en només 6 dies, una tercera part del temps d’espera que hi havia durant l’any passat. Això ha estat possible per l’esforç de reorganització que han fet els Centres de Serveis Socials durant la crisi i gràcies a l’impuls de les eines telemàtiques. El nombre d’atencions, per districtes, ha estat el següent:

En paral·lel, entre l’1 de març i el 30 de juny s’han atorgat des dels Serveis Socials municipals un total de 18.760 ajudes d’emergència per un valor global de 8,01 milions d’euros, un increment igualment destacable respecte a les xifres dels quatre mesos de l’any anterior, quan van ser 7.558 ajudes per valor de 3,9 milions d’euros:

A aquest reforç extraordinari cal sumar també l’augment que s’ha fet en el repartiment d’àpats des dels diferents serveis d’alimentació que hi ha la ciutat, i que hores d’ara segueixen sent un 88% més dels que hi havia abans de la pandèmia, un total de 7.171 àpats enfront dels 3.810 inicials, dividits en 2.898 àpats servits a domicili, 1.975 distribuïts en menjadors socials i equipaments de persones sense llar i 2.298 pícnics.

Cal recordar igualment la línia d’ajudes impulsada pel consistori per tal de col·laborar amb el conjunt de petites entitats socials i xarxes de suport veïnal que han mantingut dispositius extraordinaris d’alimentació amb motiu de la Covid-19. Donat l’èxit de la convocatòria, que va rebre més peticions de les inicialment previstes, finalment es col·laborarà amb 57 associacions diferents. Al proper mes de setembre, un cop acabin els tràmits administratius corresponents, rebran uns 600.000 euros, distribuïts amb quantitats que van des dels 2.000 als 15.000 euros.

Entre aquestes entitat solidàries, al districte trobem el Rebost Sant Andreu, el Rebost Bon Pastor-Baró de Viver i Ca la Rosa.