Sessió del Consell Ciutadà de Districte per presentar el pressupost i el PAD

27/11/2019 - 12:06

El proper 3 de desembre se celebrarà el Consell ciutadà de districte, un òrgan de participació format per les representants de tots els espais participatius del districte de Sant Andreu.

El proper 3 de desembre se celebrarà el Consell ciutadà de districte, un òrgan de participació format per les representants de tots els espais participatius del districte de Sant Andreu.

Barcelona és una ciutat diversa, amb múltiples interessos i necessitats. L’administració municipal té l’obligació de recollir aquesta riquesa i implementar polítiques que responguin a consensos amplis i vetllin pel bé comú. Els veïns i veïnes són les qui viuen i treballen al territori i, per tant, les qui millor coneixen els problemes i potencialitats dels barris, i els districtes són l’àmbit de l’administració més proper amb el veïnat. En aquest sentit, la participació ha d’esdevenir una eina per apropar i obrir les institucions, i millorar la confiança mútua amb l’objectiu d’aprofundir en les bases democràtiques de la construcció de la ciutat

El 6 d’octubre de 2017, s’aprovà el nou Reglament de Participació Ciutadana amb la voluntat d’ampliar i implementar més i millors canals de participació a la ciutat. El Reglament regula els Consells de Barri, l’únic dels òrgans de participació territorial incorporats directament a aquesta nova normativa. La resta d’òrgans de participació del districte estan recollits des de 2001 a les Normes reguladores del funcionament dels districtes: Audiència Pública, Comissions de treball, Consells sectorials i d’equipaments, i el Consell ciutadà de districte.

El Consell ciutadà de districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del districte, format per representants d’entitats, dels consells sectorials de districte i dels consells de barri, i ciutadania a títol individual. Aquest espai es reuneix anualment per posar en coneixement i debat la presentació i seguiment del Programa d’Actuació del Districte i els pressupostos municipals relacionats amb el districte. També és l’òrgan on es posa en comú els avenços i reptes que plantegen els Consells de barri i els Consells sectorials.

El proper Consell ciutadà del districte de Sant Andreu està convocat pel proper dia 3 de desembre de 2019 a les 17:00 hores, a la Sala Andreu Cortinas de la Seu del Districte, Plaça Orfila 1, planta baixa, amb el següent Ordre del dia:

  1. Informar de l’Activitat del Consell de Ciutat
  2. Presentar el Pressupost Municipal de Districte per a l’exercici 2020
  3. Presentar el Procés participatiu del PAM/PAD