Un centenar d’escoles de Barcelona tindran l’entorn pacificat a final d’any

22/02/2021 - 09:42

La Comissió de Govern ha aprovat el gruix dels projectes que s’executaran aquest any, que sumats als de l’any passat suposaran la pacificació de 16 carrers i un guany de 14.150 m2 amb prioritat per al vianant.

La Comissió de Govern ha aprovat el gruix dels projectes que s’executaran aquest any, que sumats als de l’any passat suposaran la pacificació de 16 carrers i un guany de 14.150 m2 amb prioritat per al vianant.

Un centenar d’escoles de Barcelona tindran l’entorn pacificat a final de 2021. El Govern
municipal accelera amb el desplegament del programa Protegim les Escoles, que fa un salt
d’escala definitiu per convertir-se en un projecte estructural de mandat. Fins ara ja s’ha
intervingut en 26 escoles, i aquest any es farà en 66 més per millorar-ne els entorns i garantir
que siguin segurs i saludables. S’assolirà, doncs, un total de 92 equipaments que disposaran
d’un espai urbà pacificat amb un aire de més qualitat, més espais de trobada i menys
accidentalitat i soroll.

Amb aquest programa, el Govern municipal vol donar resposta a les demandes ciutadanes de
protegir prioritàriament els nens i nenes de la ciutat i fer de les escoles i el seu voltant un lloc
segur i ple de vida. I consolidar un model de ciutat on les escoles esdevenen punts neuràlgics i
d’especial atenció a l’espai públic.

La primera pacificació va ser el gener de 2020 a l’Escola Grèvol, a Sant Martí, i durant l’any
passat se’n va completar 26. Un total de 9.424 alumnes ja estan gaudint d’aquests nous espais,
i s’ha guanyat 4.500 m2 a l’asfalt, 6 carrers prioritzats al vianant i 5 carrils de circulació menys.
Les actuacions han tingut molt bona rebuda per part de les comunitats educatives i s’han
convertit en una extensió de l’escola en l’espai públic. Permeten organitzar millor les entrades i
sortides i mantenir la distància de seguretat entre alumnes en l’actual situació de pandèmia i, a
més, els veïns i veïnes fan ús de les zones guanyades.

Per aquest any el consistori ha preparat un nou paquet d’actuacions que milloraran l’entorn de
66 centres i beneficiaran 22.421 alumnes. Es tracta del doble de la trentena d’escoles per any
que preveia inicialment el programa. La Comissió de Govern ja ha aprovat el gruix dels
projectes executius i 52 d’aquestes escoles es faran entre juliol i agost, aprofitant l’aturada de
l’activitat lectiva per les vacances d’estiu. Aquests projectes inclouen actuacions per eliminar 8
carrils de circulació i pacificar 10 carrers amb prioritat pel vianant, i signifiquen un guany de
9.650 m2 d’asfalt que passaran a ser espais d’estada on s’hi instal·laran bancs i elements de
joc.

La resta d’obres per arribar a les 66 escoles els estan elaborant els Districtes, i els
projectes i calendaris es definiran properament. El 2021 es destinarà un pressupost de 4,46
milions d’euros a totes les obres d’entorns escolars i actuacions de mobilitat associades.
En total, entre 2020 i 2021 les obres als 92 centres educatius arribaran a 31.845 alumnes i
suposaran una inversió global de 5,92 milions d’euros. També s’haurà pacificat un mínim de 16
carrers i s’haurà guanyat 14.150 m2 a l’asfalt, que seran més un cop es concretin els projectes
executius dels centres que s’estan definint actualment.

Pacificació del trànsit i mesures per reduir la velocitat
Les actuacions es basen fonamentalment en tres tipus de mesures: la pacificació del trànsit, la
millora de l’habitabilitat i la visibilitat de l’espai. I es fan intervencions tant estructurals com
tàctiques, que es combinen i s’adapten a cada cas.

L’entrada a l’espai pacificat se senyalitza amb un logotip horitzontal específic que el visualitza, i
les ampliacions de vorera en calçada se senyalitzen amb pintura verda. Als punts d’accés i
sortida dels centres es creen espais plaça amb una superfície no inferior a una circumferència
de 10 m de diàmetre on s’hi posa mobiliari urbà que convida a passejar-hi amb tranquil·litat i
fer-hi activitats. A més, es col·loquen elements de seguretat com baranes i pilones.

Per reduir el trànsit, es disminueix l’espai destinat als vehicles suprimint carrils de circulació i
places d’aparcament. I per garantir la seguretat i evitar accidents, la velocitat màxima en tots
els entorns escolars es fixa a 30 km/h; a 20 km/h als carrers de la xarxa local, i a 10 km/h als
carrers pacificats i d’ús exclusiu de veïns i serveis. Totes les actuacions inclouen un reforç de la
senyalització vertical i horitzontal d’entorn escolar i de velocitats màximes, i dels senyals de
prohibit aparcar en vorera específicament per a les motos.

Per aconseguir que la reducció de velocitat sigui efectiva, s’ha analitzat específicament la
situació de l’entorn de cada centre escolar amb l’objectiu de determinar les mesures més
adients. S’implementaran en funció de les necessitats de cada cas, i són:
• Reforç de la senyalització vertical i horitzontal d’entorn escolar, de velocitats màximes i
de la prohibició d’aparcar en vorera.
• Modificació de les fases semafòriques en la resta de vies bàsiques.
• En els carrers de xarxa local es col·locaran coixins berlinesos.
• Es faran voreres passant per millorar l’anar a peu i reduir la velocitat dels vehicles.
A més, en la línia de disminuir el volum de trànsit a l’entorn dels centres es duran a terme les
següents intervencions a carrers que formen part de les vies bàsiques de la ciutat:
• Completar el carril bici del carrer de Mallorca des del carrer del Clot fins al carrer
d’Urgell, donant cobertura a les escoles Octavio Paz, Dovella, Mare de Déu de Núria,
Vedruna Immaculada, Tàbor i Dominiques.
• Nou carril bus al carrer de Sardenya entre Meridiana i avinguda Icària, deixant un únic
carril pel vehicle privat, a l’entorn de l’escola Antoni Brusi.
• Eliminació d’un carril al carrer de Numància des del carrer Diagonal fins a la Travessera
de les Corts, per reduir el trànsit als entorns de les escoles Anglesola i Ítaca.
• Eliminació d’un carril al carrer d’Urgell entre València i Londres per reduir el trànsit als
entorns de les escoles Urgell, EBM EL Roure i SAFA Urgell.

Seguiment de l’impacte ambiental
L’Ajuntament, a través del Departament d’Avaluació i Gestió Ambiental i l’Agència de la Salut
Pública de Barcelona, ha dissenyat una pla de monitorització de les diferents actuacions als
entorns de les escoles protegides per avaluar-ne els resultats. Es prendran dades en 9 entorns
escolars abans i després de les intervencions per analitzar l’impacte en la qualitat de l’aire i del
soroll.

Concretament, es faran dues accions. D’una banda, s’ubicaran difusors passius en 8 escoles
per mesurar el diòxid de nitrogen (NO2), el principal contaminant relacionat amb les emissions
del trànsit. I de l’altra, s’instal·larà una unitat mòbil de control atmosfèric durant dos mesos en
un punt d’intervenció, abans i després de l’actuació, que permetrà disposar d’informació dels
principals contaminants atmosfèrics (NO2 i partícules) de la ciutat.

Respecte a les mesures dels nivells de soroll ambiental, s’instal·laran sensors de so capaços
d’emmagatzemar en continu els nivells de pressió sonora. Es col·locaran durant el segon
trimestre de 2021 i es desinstal·laran un cop finalitzat l’estudi. Aquests sensors s’instal·laran en
les mateixes escoles on s’ubiquin els difusors per avaluar el diòxid de nitrogen.

Paral·lelament, s’està preparant conjuntament amb IS Global una proposta d’avaluació
d’impacte de les intervencions en l’espai públic, també mitjançant una estratègia d’avaluació
abans i després de l’actuació. Aquests resultats se sumaran als anteriors i permetran disposar
d’una anàlisi encara més exhaustiva del funcionament dels espais pacificats.

Coordinació amb la comunitat educativa
La selecció i priorització de les escoles es fa coordinadament amb la participació de totes les
àrees municipals implicades. I es tenen en compte els següents criteris:
• Priorització dels infants de 0 a 12 anys i, per tant, de les etapes bressol, infantil i
primària.
• Escoles en punts complicats de seguretat viària.
• Escoles amb alta contaminació ambiental, tant de l’aire com acústica.
• Centres amb més necessitat d’impuls i/o amb comunitats educatives que participen en
programes de millora de l’escola i de l’entorn.
• Escoles demandades pels Districtes.

Durant el procés es compta amb la complicitat i el diàleg de la comunitat educativa. De fet, els
projectes aprovats aquest dijous s’han treballat exhaustivament des del setembre passat amb
un procés participatiu amb totes les escoles que ha inclòs tres sessions participatives. A més,
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) ha realitzat una prova pilot de procés de
cocreació en 10 dels centres amb un acompanyament específic per a famílies i infants: cinc de
manera presencial a les escoles Escola Bàrkeno (Sants-Montjuïc), Escola Milà i Fontanals
(Ciutat Vella), Escola R. Berenguer III (nou Institut Escola Rec Comtal, a Sant Andreu), Escola
el Turó (Nou Barris) i Escola Prim (Sant Martí); i cinc de manera virtual a les escoles Escola
Josep Maria de Sagarra (Gràcia), Centre Educatiu Lestonnac (Eixample), Escola Lavínia (Les
Corts), Escola Heura (Horta-Guinardó) i Escola Lurdes (Sarrià-S. Gervasi).

Al web www.barcelona.cat/protegimescoles es pot consultar tota la informació actualitzada de
les intervencions i el mapa amb les escoles.