El Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte de Sant Andreu s'articula en base set línies estratègiques:

LE.1 Sant Andreu , reactivació econòmica des del territori

LE. 2 Sant Andreu reactiva el seu comerç

LE. 3 Sant Andreu aposta pel treball de qualitat per sortir de la crisi

LE. 4 Sant Andreu promou els barris de la Franja Besos

LE. 5 Sant Andreu finança projectes que dinamitzen l’economia del Districte

LE. 6 Sant Andreu incrementa el seu pes dins l’economia de la ciutat a partir de la reindustrialització de l’Eix Besos

LE. 7 Sant Andreu enforteix l’Economia Social i Solidaria

Cada línia estratègica es concreta en diferents objectius:

SANT ANDREU, REACTIVACIÓ ECONÒMICA DES DEL TERRITORI