El Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte de Sant Andreu s'articula en base a cinc àmbits d'actuació:

  • Ocupació de qualitat 
  • Desenvolupament i economia de proximitat 
  • Economia Social i Solidària 
  • Turisme sostenible
  • Nou lideratge públic

Cada àmbit s'estructura en línies estratègiques, que alhora es concreten en un conjunt de mesures.