Línia estratègica

01

Impulsar l’ocupació dels/de les veïns i veïnes en situació d’atur

Les mesures recollides en aquesta línia van adreçades a les persones residents al Districte que es troben en una situació de desocupació i que, per tant, han de fer un procés per poder-se inserir o reinserir al mercat laboral. Els perfils de persones en atur són molt diversos i requereixen abordatges específics, fet que es reflecteix en les mesures que es presenten a continuació. 

Sessions informatives i activitats de foment de l’ocupabilitat al districte de Sant Andreu

2018Mesura plurianual 2017-2018

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat

2018Mesura plurianual 2017-2018

Nou dispositiu d’inserció sociolaboral per a persones joves amb problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic

2018Mesura plurianual 2017-2021

Projectes d’atenció integral i d’impuls per l’ocupació

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions de formació - capacitació al districte de Sant Andreu

2018Mesura plurianual 2017-2021

Contractació de persones en situació d’atur per mitjà de plans d’ocupació o altres mesures d’experienciació laboral

2018Mesura plurianual 2017-2021

Creació d’una Taula d’Ocupació al districte de Sant Andreu

2018Mesura plurianual 2017-2021