Línia estratègica

02

Promoure el treball digne

La crisi econòmica ha comportat destrucció d’ocupació i precarització del mercat de treball, amb contractes de menor durada, una reducció salarial i pèrdua de poder adquisitiu de les llars. Aquesta situació ha tingut efectes especialment marcats en col·lectius en situació de vulnerabilitat, com ara les dones, les persones majors de 45 anys, les persones nouvingudes o les persones joves. En el cas concret de les dones, cal remarcar que la discriminació salarial que pateixen de forma estructural no ha patit cap retrocés i, per tant, s’han vist més penalitzades per la tendència general a la reducció salarial. És important conèixer aquesta situació de precarietat des de la perspectiva de la població activa dels barris del Districte, de forma coordinada amb les estratègies que en aquesta mateixa línia s’estan fent a la ciutat,  per poder abordar-la mitjançant accions de sensibilització, tant a persones que es troben en aquesta situació, com a empreses amb capacitat de contractació de personal.

Radiografia de la precarietat laboral al districte de Sant Andreu

2018Mesura anual 2018

Accions específiques per a persones en situació de precarietat laboral

2018Mesura plurianual 2018-2021

Impuls de la responsabilitat social de les empreses al districte de Sant Andreu

2018Mesura plurianual 2018-2021