Línia estratègica

03

Promoure el comerç de proximitat

La importància del comerç de proximitat en els set barris del Districte genera la necessitat d’actuar per reforçar el seu paper com a actiu rellevant en el camp del desenvolupament econòmic, com a agent de dinamització social i com a generador d’identitat de barri.

Les accions previstes pel Pla Estratègic de Comerç de Sant Andreu 2014-2019, que el present Pla fa seves i inclou en el seu si, plantegen mesures relacionades amb l’enfortiment de la visibilitat del comerç de proximitat, la millora de la competitivitat i l’emprenedoria o l’impuls de l’associacionisme comercial com a element de reforç dels comerciants i les comerciants entre d’altres.

Enfortiment de la visibilitat del comerç

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls de l’associacionisme comercial

2018Mesura plurianual 2017-2021

Millora de la competitivitat i l’emprenedoria

2018Mesura plurianual 2017-2021

Foment de les sinergies amb altres sectors

2018Mesura plurianual 2017-2021

Integració de l’hàbitat urbà i el comerç

2018Mesura plurianual 2017-2021

Posada en valor de la participació ciutadana i del seu vessant social

2017 Mesura plurianual 2017 - 2021