Línia estratègica

04

Promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

Per un desenvolupament econòmic que sigui sostenible en el temps i tingui més possibilitat de mantenir-se malgrat els diversos esdeveniments macroeconòmics, a més del comerç i els serveis de proximitat, cal promoure l’increment d’altres formes d’activitat econòmica en sectors de diversa naturalesa, impulsant nova activitat econòmica sostenible i de qualitat amb l’exploració de nous pols d’activació econòmica vinculats  a realitats que el Districte té, com per exemple, les fàbriques de creació, l’acostament d’eines de finançament, la dinamització de locals buits, entre d’altres.

Detecció de pols econòmics que té el territori per crear activació econòmica

2018Mesura plurianual 2018-2021

Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del districte de Sant Andreu per mitjà d’instruments de finançament municipal

2018Mesura plurianual 2017-2021

Assessorament tècnic a projectes de base comunitària i d’entitats del territori sobre ocupació i desenvolupament local, existents o emergents

2018Mesura plurianual 2017-2021

Sessions informatives i formatives de foment de l’activitat econòmica al districte de Sant Andreu

2018Mesura plurianual 2018-2021

Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament alternatiu

2018Mesura anual 2017

Impuls d’eines per a l’activació de locals buits

2018Mesura plurianual 2017-2021