Línia estratègica

05

Dinamització industrial del polígon del Bon Pastor

El polígon industrial, a banda del seu valor en termes econòmics, és part de la identitat dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver. És un espai industrial que, per una banda, voreja i separa els dos barris, però a la vegada és un espai d’oportunitat pel creixement econòmic i per la revitalització d’una nova identitat industrial. En el desplegament del Pla de Barris Bon Pastor-Baró de Viver, el polígon esdevé un dels motors d’activació econòmica del territori.

Les necessitats del polígon i del seu entorn passen, per una banda, per integrar-se més en el teixit urbà, millorant la mobilitat interna i facilitant el trànsit a peu entre barris. I per una altra, per l’activació econòmica, que requereix donar eines per fer més competents i enfortir les empreses existents al polígon. També calen estratègies per atraure i fomentar la implantació de noves activitats centrades en la innovació i la formació, i és important donar cabuda a iniciatives d’Economia Social i Solidària de caire industrial, incidint en activitats que fomentin l’economia verda i circular.

Incorporació d’una figura de dinamització industrial

2018Mesura plurianual 2017-2021

Cartera de serveis i programes adaptats per a empreses del polígon

2018Mesura plurianual 2017-2021

Programes d’economia verda i circular

2018Mesura plurianual 2018-2021

Enfortiment de la cooperació empresarial

2018Mesura plurianual 2017-2021

Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat

2018Mesura plurianual 2017-2021

Promoció de la incorporació de dones a les empreses del polígon

2018Mesura plurianual 2017-2021