Línia estratègica

06

Promoure nova Economia Social i Solidària

La realitat i els beneficis de l’ESS són cada cop més coneguts per la ciutadania. En part, gràcies a la seva emergència com a alternativa viable arran de la crisi econòmica i, en part, gràcies a l’impuls que s’està fent des de l’Ajuntament de Barcelona des de la creació del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum.

Malgrat això, l’ESS es troba lluny de ser un marc de realització d’iniciatives socioempresarials conegut i reconegut per tothom com una opció d’emprenedoria contemplada en igualtat de condicions en relació amb la creació d’empreses mercantils.

Per promoure nova activitat d’ESS, el Pla proposa una doble mesura que incideix en la importància no tan sols del que cal difondre i fomentar, sinó també de com cal fer-ho. D’una banda, es treballarà per donar a conèixer l’ESS entre els veïns i les veïnes de Sant Andreu, especialment entre les persones que es plantegin desenvolupar una activitat socioempresarial, al mateix temps que s’impulsarà la creació i acompanyament d’iniciatives que ja operin amb els principis i valors d’aquest model. De l’altra, per aconseguir aquests objectius, es treballarà en col·laboració i complementarietat amb el teixit comunitari i social del territori.

Promoció de l’Economia Social i Solidària des de l’impuls comunitari

2018Mesura plurianual 2017-2019

Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i iniciatives

2018Mesura plurianual 2018-2019