Línia estratègica

07

Enfortir l'Economia Social i Solidària existent a Sant Andreu

Tot i que el districte de Sant Andreu es troba per sota de la mitjana de la ciutat pel que fa al nombre d’iniciatives d’Economia Social i Solidària, les iniciatives existents mostren una diversitat destacable que va des de cooperatives de treball, passant per les empreses d’inserció, iniciatives d’economies comunitàries, entitats de suport veïnal, espais de gestió comunitària i espais autònoms autogestionats.

Així, seguint la línia del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, impulsar l’economia social  a la ciutat passa per enfortir aquelles entitats que ja treballen amb el seu territori potenciant la reducció de desigualtats i el canvi social. Aquest Pla de Desenvolupament Econòmic desenvoluparà aquesta línia estratègica amb la finalitat que les iniciatives existents vegin reforçada la seva posició tant com a projectes particulars com pel seu pes com a agents econòmics clau per un desenvolupament local sostenible.

Les accions que es poden impulsar des d’aquesta línia tenen a veure amb metodologies i projectes diversos que poden estar relacionats amb la visibilització del teixit existent, des de posar en valor l’espai comunitari com un recurs important d’impuls de l’ESS o donar suport a la consolidació de projectes socioempresarials, fins a la coproducció d’espais de formació i assessorament o el foment dels espais de trobada i participació entre Administració i les entitats del sector. També es treballarà per la consolidació de la Fira d’Economia Solidària, que es desenvolupa al recinte de la Fabra i Coats, ja que representa un actiu molt important de cara a la visibilització del sector al Districte i a referenciar Sant Andreu en l’àmbit de l’ESS.

Identificació i visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents

2018Mesura plurianual 2017-2021

Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades amb l’interès públic

2018Mesura plurianual 2018-2021

Dinamització i participació en els espais d’interlocució, representació i articulació de l’Economia Social i Solidària del Districte

2018Mesura plurianual 2017-2021

Participació en el desenvolupament i consolidació de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya

2018Mesura plurianual 2017-2021

Exploració de la viabilitat d’una experiència pilot de desenvolupament d’una xarxa o infraestructura per contrarestar l’escletxa digital

2018Mesura plurianual 2017-2021