Línia estratègica

08

Gestionar el turisme com a desenvolupament econòmic de proximitat

A tota la ciutat s’està plantejant que l’estratègia territorial de la destinació tingui en compte les característiques i la capacitat d’acollida dels diferents territoris, així com els seus atractius de visita. Juntament amb el procés de reflexió de l’estratègia territorial de la destinació s’haurà d’iniciar un procés de reflexió per adaptar les eines de gestió urbana i territorial per fer front a aquest repte.

Abordar la destinació des d’una perspectiva territorial permet ordenar i gestionar els efectes del turisme, afavorint-ne el desenvolupament i millorant-ne la qualitat. Incrementa, també, la qualitat de la vida urbana, alhora que en permet obtenir una millor distribució dels efectes sobre el conjunt del territori.

El Pla de Turisme del districte de Sant Andreu, que ha tingut vigència fins al 2015, ha permès millorar la distribució de l’activitat turística promovent la posada en valor d’actius del Districte que no són visibles en els circuits habituals de l’oferta de la ciutat. Actualment, s’està iniciant el desenvolupament de l’Estratègia de Gestió Turística que permetrà desplegar el Pla Estratègic de Turisme 2020 a Sant Andreu i establir el full de ruta en aquesta matèria per als propers anys. En paral·lel s’està treballant per fomentar el desenvolupament econòmic de proximitat, potenciar la identitat i la cultura local, afavorir l’emprenedoria i la generació de noves activitats, implicar els agents socials i econòmics del Districte i afavorir un turisme responsable i sostenible.

El Pla de Desenvolupament Econòmic treballarà per posar en valor el patrimoni material i immaterial del Districte, a més de continuar apostant per generar projectes finançats per l’impost d’estades turístiques.

Gestió del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor d’activitat econòmica

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls de la generació de projectes finançats per l’IEET, impost sobre les estades en establiments turístics

2018Mesura plurianual 2017-2021