Línia estratègica

09

Creació d’un nou model per a la promoció de l’activitat econòmica al territori

El Pla de Desenvolupament Econòmic pretén articular un nou model d’impuls del desenvolupament local al districte de Sant Andreu. Un model coproduït per mitjà d’un nou partenariat entre l’Administració municipal (Districte, Barcelona Activa i àrees implicades), el teixit comunitari (plataformes i entitats d’ESS, entitats de comerç associat, associacions de veïns i veïnes i entitats del territori) i el teixit econòmic (comerços i serveis de proximitat, el polígon del Bon Pastor i empreses mercantils en general que no participen en l’entorn comunitari).

El nou partenariat, de naturalesa pública, comunitària i privada, tindrà com a objectiu millorar les condicions de vida dels veïns i les veïnes del Districte i vindrà definit pels elements següents:  

  • Creació d’un nou model de lideratge municipal: l’Ajuntament ha de redefinir el seu rol en relació amb el desenvolupament local del territori. D’una banda, el lideratge ha de ser compartit per Districte, Barcelona Activa i altres àrees vinculades al desenvolupament local, com expressió d’un model que pretén combinar les fortaleses de l’estructura municipal territorial i sectorial. De l’altra, aquest lideratge ha de ser més flexible: a vegades implicarà que l’Administració actuï com a prestadora de serveis de desenvolupament local, en d’altres com a coproductora d’accions amb actors del territori i en d’altres com a coordinadora o facilitadora de projectes compartits.
  • Reconeixement i impuls del teixit comunitari en desenvolupament local: les entitats que formen part de l’entorn comunitari juguen un paper important en la creació de desenvolupament a Sant Andreu. Ho fan en diverses dimensions, com per exemple l’impuls de l’ocupació, la millora de la formació, la creació d’Economia Social i Solidària, l’autoocupació o el desenvolupament comercial, entre d’altres. Un rol que és necessari reconèixer, posar en valor i promoure per tal de generar activitat econòmica arrelada al territori i lligada a les necessitats dels seus veïns i les seves veïnes.
  • Implicació dels agents econòmics més enllà de l’àmbit comunitari: per generar desenvolupament local cal comptar amb les empreses que, malgrat que no participen en l’entorn comunitari, operen al territori o hi tenen la seva seu social.
Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics del Districte

2018Mesura plurianual 2017-2018