El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 2017-2021 incorpora un total de 42 mesures. En aquest apartat podràs consultar aquelles mesures que es troben actualment en marxa, així com el seu grau d'assoliment i notícies relacionades.

Ocupació de qualitat

 • Mesura 1.1
  Sessions informatives i activitats de foment de l’ocupabilitat al districte de Sant Andreu
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2018

 • Mesura 1.2
  Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2018

 • Mesura 1.3
  Nou dispositiu d’inserció sociolaboral per a persones joves amb problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 1.4
  Projectes d’atenció integral i d’impuls per l’ocupació
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 1.5
  Accions de formació - capacitació al districte de Sant Andreu
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 1.6
  Contractació de persones en situació d’atur per mitjà de plans d’ocupació o altres mesures d’experienciació laboral
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 1.7
  Creació d’una Taula d’Ocupació al districte de Sant Andreu
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Desenvolupament i economia de proximitat

 • Mesura 3.1
  Enfortiment de la visibilitat del comerç
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.2
  Impuls de l’associacionisme comercial
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.3
  Millora de la competitivitat i l’emprenedoria
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.4
  Foment de les sinergies amb altres sectors
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.5
  Integració de l’hàbitat urbà i el comerç
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.6
  Posada en valor de la participació ciutadana i del seu vessant social
  Progrés 4

  2017 Mesura plurianual 2017 - 2021

 • Mesura 4.1
  Detecció de pols econòmics que té el territori per crear activació econòmica
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 4.2
  Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del districte de Sant Andreu per mitjà d’instruments de finançament municipal
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.3
  Assessorament tècnic a projectes de base comunitària i d’entitats del territori sobre ocupació i desenvolupament local, existents o emergents
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.4
  Sessions informatives i formatives de foment de l’activitat econòmica al districte de Sant Andreu
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 4.5
  Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament alternatiu
  Progrés 5

  2018Mesura anual 2017

 • Mesura 5.1
  Incorporació d’una figura de dinamització industrial
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 5.2
  Cartera de serveis i programes adaptats per a empreses del polígon
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 5.3
  Programes d’economia verda i circular
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 5.4
  Enfortiment de la cooperació empresarial
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 5.5
  Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 5.6
  Promoció de la incorporació de dones a les empreses del polígon
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Economia social i solidària

 • Mesura 6.1
  Promoció de l’Economia Social i Solidària des de l’impuls comunitari
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2017-2019

 • Mesura 6.2
  Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i iniciatives
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2018-2019

 • Mesura 7.1
  Identificació i visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 7.2
  Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 7.3
  Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades amb l’interès públic
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 7.4
  Dinamització i participació en els espais d’interlocució, representació i articulació de l’Economia Social i Solidària del Districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 7.5
  Participació en el desenvolupament i consolidació de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 7.6
  Exploració de la viabilitat d’una experiència pilot de desenvolupament d’una xarxa o infraestructura per contrarestar l’escletxa digital
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Turisme Sostenible

 • Mesura 8.1
  Gestió del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor d’activitat econòmica
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 8.2
  Impuls de la generació de projectes finançats per l’IEET, impost sobre les estades en establiments turístics
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Un nou lideratge públic

 • Mesura 9.1
  Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics del Districte
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2018

 • Mesura 10.3
  Compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar serveis al Districte
  Progrés 2