Mesura

1.1

Sessions informatives i activitats de foment de l’ocupabilitat al districte de Sant Andreu

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2018

El Districte compta amb dos dispositius d’ocupació a Bon Pastor-Baró de Viver i a la Trinitat Vella, que ofereixen suport en la recerca de feina i la millora de l’ocupabilitat a persones en situació d’atur d’aquests barris. Tanmateix, aquests dispositius no poden atendre persones procedents d’altres territoris del Districte, la qual cosa provoca que més de 6.000 persones en situació d’atur de Sant Andreu de Palomar, la Sagrera, Navas i el Congrés i els Indians restin sense un recurs ocupacional en clau de proximitat.  

La proximitat geogràfica és un factor decisiu perquè les persones utilitzin els recursos que tenen a disposició, especialment per part de perfils poblacionals de baixa ocupabilitat. A més, la vinculació d’un  recurs ocupacional amb el seu entorn geogràfic permet que aquest sigui més eficaç, en adaptar-se millor a les característiques socioeconòmiques dels seus i les seves habitants i a les particularitats del teixit comunitari.

Per aquest motiu, el Pla planteja que el districte de Sant Andreu disposi d’una programació estable de sessions informatives i activitats de foment de l’ocupabilitat que doni resposta al buit d’atenció que actualment existeix en els barris de Sant Andreu que no es troben a la franja Besòs i que siguin canals de connexió amb altres recursos, serveis i programes ocupacionals de ciutat per a les persones que ho requereixin. Aquestes actuacions també permetran detectar les necessitats ocupacionals de veïns i veïnes del territori. Per desenvolupar aquesta programació es destinarà un espai adient i identificable per als veïns i les veïnes del Districte, alhora que s’acompanyarà amb accions de comunicació per tal de donar conèixer aquest nou recurs ocupacional.