Mesura

1.3

Nou dispositiu d’inserció sociolaboral per a persones joves amb problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Diversos estudis i dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) posen de manifest que la crisi econòmica ha generat un major malestar psicològic entre moltes persones motivat, entre altres factors, per la situació d’atur i precarietat del mercat laboral, fet que ha produït un empitjorament de les condicions de vida i salut de molts ciutadans i moltes ciutadanes.

Partint d’aquesta realitat i valorant com a marc de referència el PFOJQ (M17) i el primer Pla de Salut Mental de la ciutat de Barcelona, es posa en marxa aquest nou dispositiu a Sant Andreu per oferir programes integrals de formació i ocupació per a joves amb problemàtiques de salut mental. Aquest dispositiu, el de Nou Barris i el de Sant Martí són els tres únics a tota la ciutat.  

El nou servei s’adreça a persones joves d’entre 16 i 35 anys que pateixen algun trastorn de salut mental, prioritàriament residents al districte de Sant Andreu. Oferirà itineraris personalitzats d’inserció que tinguin en compte les especificitats d’aquest col·lectiu. Aquest dispositiu permetrà incrementar el nivell d’ocupabilitat i de competències de les persones joves, i el seu grau d’autonomia, seguretat personal i apoderament, a partir del seguiment d’un itinerari de projecte personal i professional que inclogui tutories, orientació professional i formativa i estratègies de recerca de feina. Per garantir-ne la inserció laboral, es farà una prospecció d’empreses i entitats de la ciutat per establir acords,  també s’impulsaran acords amb Centres Especials de Treball i es potenciarà la contractació d’aquest col·lectiu a través de la Contractació Pública Social de l’Ajuntament de Barcelona.

Així mateix, el programa considera estratègic promocionar la responsabilitat social corporativa entre el teixit empresarial i lluitar contra l’estigma i estereotips que pateix el col·lectiu i garantir, en el cas de les persones contractades, un seguiment personalitzat de la inserció en el lloc de treball per assolir un major grau d’estabilitat i manteniment dels llocs de treball.