Mesura

1.4

Projectes d’atenció integral i d’impuls per l’ocupació

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

En barris amb especial vulnerabilitat es requereixen actuacions de millora de l’ocupabilitat que contemplin un ventall de mesures que sigui el més adaptable possible a les característiques i necessitats de la seva població en situació d’atur, al mateix temps que ha de contemplar la complementarietat amb el conjunt de recursos ocupacionals al territori.

En aquesta línia, i a la vista dels recursos existents, el Pla contempla dos objectius concrets:

  • Incrementar en una tècnica o un tècnic el dispositiu ocupacional de la Trinitat Vella del projecte Treball als barris per donar resposta a les necessitats d’atenció dels veïns i de les veïnes i equiparar la seva capacitat d’atenció a la del dispositiu de Bon Pastor-Baró de Viver, que disposa de dues tècniques. Aquesta previsió pressuposa el manteniment dels dos dispositius d’atenció integral d’ocupació vinculats a la continuïtat del programa Treball als barris. Aquest programa està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Per requeriments del programa, només poden ser usuàries d’aquest dispositiu les persones residents en els tres barris esmentats.
  • En el marc del projecte Pla de Barris, i per tant ens referim als barris de la Trinitat Vella, el Bon Pastor i Baró de Viver, es desenvoluparan diverses actuacions de foment i millora de l’ocupació i l’ocupabilitat en coordinació amb entitats del territori o amb aquelles que tinguin projectes ocupacionals que impactin en aquests barris i que siguin complementàries a les existents.