Mesura

1.7

Creació d’una Taula d’Ocupació al districte de Sant Andreu

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

Al Districte, hi ha diferents projectes  i iniciatives ocupacionals de millora de l’ocupabilitat, tant des de l’àmbit públic com privat i també des del teixit social i comunitari. Actualment no existeix cap espai de trobada que permeti conèixer i compartir de primera mà aquestes experiències i situar-les de forma global en el territori.

El Pla vol impulsar la creació d’una Taula d’Ocupació de Sant Andreu com un espai d’intercanvi i coordinació de projectes ocupacionals, amb l’objectiu de fomentar el coneixement entre les diferents iniciatives que hi ha al territori, l’intercanvi d’experiències i metodologies amb les persones professionals implicades en els projectes, la complementarietat  i la coordinació de les accions que es porten a terme al Districte.