Mesura

3.4

Foment de les sinergies amb altres sectors

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

Reforçar les sinergies del comerç amb altres sectors és una de les maneres de diversificar la seva activitat i opcions de negoci i, per tant, de reforçar la viabilitat econòmica del petit comerç. Com a exemple, la Guia de comerços i serveis de proximitat del polígon del Bon Pastor-Baró de Viver per a les persones treballadores de les empreses del polígon, editada enguany.

L’objectiu d’aquesta mesura és incentivar la vinculació entre el comerç i altres activitats econòmiques del Districte, per incrementar la despesa i les oportunitats creuades existents. Les actuacions van dirigides fonamentalment a impulsar les possibilitats de connectar el comerç de proximitat amb:

  • El polígon industrial.
  • La cultura.
  • La restauració.
  • Les activitats turístiques.

Així mateix es treballarà perquè els ateneus de fabricació esdevinguin uns actors rellevants al territori, entrant en relació amb  el comerç i altres sectors econòmics del Districte.