Mesura

3.5

Integració de l’hàbitat urbà i el comerç

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2021

L’objectiu d’aquesta mesura és impulsar els projectes de millora permanent de l’espai urbà i compatibilitzar els usos i interessos econòmics amb les veïnes i els veïns que viuen als barris del Districte, per enfortir l’atractivitat i la implantació de noves activitats comercials.  Per afavorir aquesta mesura es planteja:

  • Afavorir la connexió de les diferents zones comercials del Districte, com per exemple  la  pacificació del carrer de Sant Andreu.
  • Impulsar actuacions en els mercats municipals i la millora dels entorns, ja que els mercats són una part molt important del comerç del Districte. És un lloc no només de compra de productes, sinó també on es pot trobar el cor dels barris. En concret,  es remodelarà el mercat de Sant Andreu  i es construirà el nou mercat del Bon Pastor. Al mercat de Sant Andreu es millorarà  l’edifici central, on es concentrarà l’oferta de producte fresc, ubicat al mig de la plaça, i l’anomenat Local de Vendes, on se situaran els establiments no alimentaris. També s’adequarà un espai de restauració, oficina i sala d’actes i altres espais per donar resposta a les necessitats logístiques. El mercat del Bon Pastor serà un nou edifici que dotarà el barri amb un mercat tradicional on s’afegiran noves funcions i serveis: autoservei, aparcament soterrat, internalització de la càrrega i descàrrega, aparcament de vehicles comercials, i tractament i dipòsit de residus. Serà un edifici sostenible gràcies a la millora en la gestió energètica, la instal·lació aerotèrmica per a l’aigua calenta i la climatització i el muntatge de plaques solars fotovoltaiques de producció de corrent elèctric per a ús propi de l’edifici.
  • Promoure i coordinar mesures per pal·liar els efectes dels comerços afectats per obres de llarga durada, ampliació centres comercials, etc.