Mesura

3.6

Posada en valor de la participació ciutadana i del seu vessant social

Progres 4

2017 Mesura plurianual 2017 - 2021

Aquesta mesura està encaminada a posar en valor la contribució del comerç en aquells aspectes que van més enllà de la seva activitat econòmica, és a dir, que valoren la seva funció territorial i  social, especialment en un districte amb una clara orientació dirigida a les persones que viuen al mateix barri. Algunes accions que el Pla continuarà reforçant són:

  • Camins escolars, programa adreçat a l’alumnat dels barris del Districte que potencia l’autonomia dels infants, on el comerç de proximitat està implicat directament.
  • Projecte Radars, que fa col·laborar el comerç en les dinàmiques socials i comunitàries dels barris.
  • Projecte de diversificació curricular, iniciat al barri de Sant Andreu de Palomar per motivar que els i les joves no abandonin els estudis.
  • Comerç i escoles, programa  per donar a conèixer l’ofici de comerciant, apropant el comerç a l’alumnat i educant en el consum responsable.
  • Implicació del comerç de proximitat en els cicles festius dels barris i les seves entitats.
  • Participació en projectes de sensibilització amb el medi ambient i la gestió de residus.