Mesura

4.1

Detecció de pols econòmics que té el territori per crear activació econòmica

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2021

El districte de Sant Andreu té diversos espais que són generadors d’activitat econòmica que, amb una major vinculació al territori, poden esdevenir dinamitzadors econòmics de primer ordre del Pla. Aquests espais o pols econòmics també poden generar ocupació vinculada de forma directa o indirecta a la seva activitat.

Aquests pols econòmics que el Pla proposa explorar per tal de dissenyar una estratègia que potenciï l’impacte socioeconòmic en el seu entorn territorial són:

  • Fàbriques de creació: és un nou concepte d’equipament cultural que neix per donar suport a la creativitat, el talent i la innovació a la ciutat. En estret contacte amb la creació més emergent i amb els diferents col·lectius locals, també té la voluntat de convertir-se en un espai amb projecció internacional. Al Districte hi ha la Fabra i Coats i la Nau Ivanow. L’exploració se centraria en dues línies d’actuació: per una banda, definir quines necessitats podrien cobrir-se mitjançant empreses proveïdores del territori, i per altra, establir col·laboracions estables entre el comerç de proximitat i els esdeveniments que generen un flux de visitants al Districte.  
  • Canòdrom Parc de Recerca Creativa, el centre públic al servei de l’emprenedoria i la indústria cultural. En aquest cas, s’exploraran possibles actuacions en l’àmbit de la promoció econòmica que, vinculades en algun dels seus eixos amb el Canòdrom, tinguin impacte en el territori.  
  • Centre de treball de La Maquinista. Cal consolidar línies de col·laboració amb el  potencial que La Maquinista pot generar en termes d’ocupació en els sectors de comerç, restauració, neteja o logística, que permetin connectar possibles ofertes laborals amb els perfils ocupacionals corresponents dels veïns i de les veïnes del districte de Sant Andreu.