Mesura

4.4

Sessions informatives i formatives de foment de l’activitat econòmica al districte de Sant Andreu

Progres 5

2018Mesura plurianual 2018-2021

L’activitat econòmica del Districte es concentra, en gairebé la meitat, al polígon del Bon Pastor. Així doncs, la meitat de la superfície cadastral dedicada a activitat econòmica és de tipus industrial –superior a la mitjana de la ciutat- i el comerç ocupa el 30% de la superfície – 7 punts superior a la mitjana de la ciutat. De totes maneres, la superfície cadastral dedicada a l’activitat econòmica en el seu conjunt és un punt inferior a la mitjana de la ciutat.

En aquest context,  i per estimular i donar suport a l’activitat econòmica al districte de Sant Andreu, es planteja una programació estable de sessions informatives i formatives en les línies següents:

  • Informació sobre recursos de suport a l’emprenedoria i a l’empresa oferts per Barcelona Activa, el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum o altres operadors públics o privats.
  • Informació econòmica i comercial relativa a Sant Andreu, que pugui ser rellevant per emprendre o evolucionar una activitat econòmica (cens d’establiments en planta baixa, locals buits per barris, eixos i associacions de comerciants, fires, entitats d’inserció laboral, entre d’altres).
  • Accions formatives de suport al teixit econòmic del Districte quan s’identifiqui un nombre suficient de persones/agents interessats en un tema: pla d’empresa, finançament, contractació o altres.
  • Accions a mida segons les necessitats del territori, com per exemple la formació per a la gestió d’entitats esportives.