Mesura

5.1

Incorporació d’una figura de dinamització industrial

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Per al desenvolupament de la dinamització industrial del polígon es preveu la contractació d’un dinamitzador o dinamitzadora industrial, amb perfil d’enginyeria, i amb l’encàrrec de concretar i acostar els programes, serveis i actuacions amb l’objectiu de millorar la competitivitat del teixit econòmic del polígon.

Aquesta figura serà qui assumirà la implementació del conjunt de mesures d’aquesta línia estratègica.