Mesura

5.2

Cartera de serveis i programes adaptats per a empreses del polígon

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

En el context d’un polígon que té una realitat i dinàmiques empresàries pròpies, la territorialització i acostament de programes, serveis i actuacions en matèria de desenvolupament econòmic cobra tot el sentit i es concep com una estratègia necessària si s’aposta per una estratègia de desenvolupament local.

Aquesta mesura preveu acostar a  les empreses del polígon els serveis de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa i adaptar-los a les seves característiques i necessitats. Els serveis que s’oferiran donaran resposta a la necessitat de suport extern de les empreses en alguns àmbits, tals com:

  • Accés al finançament.
  • Gestió del talent. Acompanyament i assessorament per al desenvolupament de plans de gènere en les empreses del polígon.
  • Tràmits i gestions municipals.
  • Suport en la internacionalització.
  • Àrea comercial i de màrqueting: màrqueting online, estratègia comercial.
  • Informació i assessoria en temes relacionats amb l’activitat productiva: certificacions, subvencions, licitacions, entre d’altres.
  • Serveis que impliquin connexió entre el Parc Tecnològic Barcelona Activa i les empreses industrials: Makerspace, suport al prototipatge industrial.
  • Promoció i difusió del Pla Reempresa i/o de la possibilitat de desenvolupar col·laboracions, aliances o fusions entre empreses que hagin vist reduït el seu volum de negoci o la seva sostenibilitat, establint cooperacions entre elles perquè resultin més sostenibles econòmicament i socialment.

Tenint en compte la voluntat d’incorporar de forma transversal la perspectiva de gènere, s’ha incorporat també com a servei l’acompanyament a les empreses industrials en aquest sentit. L’objectiu d’aquest servei és promoure i contribuir que les empreses generin plans d’igualtat que incloguin iniciatives per a la correcció de les desigualtats de gènere  i facilitin la conciliació de vida familiar i laboral.