Mesura

5.4

Enfortiment de la cooperació empresarial

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

Les dinàmiques empresarials d’un model exclusivament competitiu es demostren ineficients, sobretot amb el tipus d’empresa que hi ha al polígon, on més del 90% d’empreses tenen menys de 50 persones treballadores. Allò que s’ha demostrat eficaç són les dinàmiques de cooperació que permeten abaratir alguns costos estructurals de les indústries i compartir coneixements i recursos per permetre a les empreses aprofitar totes les potencialitats del seu entorn i poder afrontar projectes de major envergadura.

El Pla de Desenvolupament Econòmic preveu treballar la cooperació empresarial en dos àmbits:

Promoure les connexions entre empreses, especialment entre les que estan ubicades al mateix polígon, i també amb altres empreses de la ciutat, centres de recerca i altres agents rellevants. Per a aquest fi, s’organitzaran xerrades periòdiques on les noves empreses tecnològiques presentaran els seus productes perquè s’explorin opcions de col·laboració entre aquestes empreses tecnològiques i les del polígon.

Reforçar l’acció i presència de l’associació d’empreses del polígon a través d’una tasca de suport tècnic i de col·laboració, per tal de millorar-ne la governança i impacte vers les empreses de la zona.