Mesura

5.5

Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2021

Així com passa amb els comerços buits en els nuclis urbans, el Polígon del Bon Pastor disposa de naus buides que generen els mateixos efectes negatius, desincentivant la instal·lació d’altres empreses a instal·lar-se al polígon atesa la degradació que es genera en espais sense activitat.

Per tant, s’impulsaran accions relacionades amb la millora de la visibilitat i notorietat del polígon industrial del Bon Pastor i zones properes, així com les tasques de seguiment i servei a aquelles empreses/inversions amb interès a instal·lar-se a la zona.

Les accions de millora de la visibilitat es preveuen especialment en els àmbits de les  TIC, amb el desenvolupament de línies d’actuació en clau de màrqueting en línia, mapatge i geolocalització de la zona, i també amb la creació i promoció d’eines per a l’activació de locals buits, i finalment la posada en marxa de projectes de dinamització, com per exemple podrien ser:

  • ALENCOOP, cooperativa d’iniciativa social  creada per donar resposta a la recollida a domicili  i tractament de residus als entorns urbans i per garantir les condicions de vida digna d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat.
  • Nau d’entitats per oferir a les entitats del districte de Sant Andreu un espai de magatzem amb possibilitat de reutilitzar i compartir materials, eines i recursos, que permetrà desenvolupar un projecte d’economia col·laborativa entre les entitats; al mateix temps que tindrà com a objectiu la creació d’ocupació i el suport a la formació en àmbits professionalitzadors com, entre d’altres, la logística.
  • Projectes o iniciatives vinculades a la sostenibilitat i l’economia verda