Mesura

5.6

Promoció de la incorporació de dones a les empreses del polígon

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2021

En la línia ja apuntada de promoure la igualtat de gènere, s’impulsarà una actuació per afavorir la incorporació de dones a ocupacions pròpies o requerides per les empreses localitzades al territori. En aquest sentit, s’explorarà la identificació dels perfils on, fetes les accions prèvies de qualificació professional oportunes, es treballi per promoure la inserció laboral de les dones.