Mesura

6.1

Promoció de l’Economia Social i Solidària des de l’impuls comunitari

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2019

Les experiències d’Economia Social i Solidària es caracteritzen també pel seu arrelament al territori i la seva voluntat d’esdevenir-hi actors rellevants més enllà de la seva activitat econòmica. Moltes de les iniciatives d’Economia Social i Solidària  neixen en els territoris mateix i cobreixen necessitats detectades per la xarxa d’actors locals a partir de les potencialitats i capacitats pròpies. El teixit comunitari del territori ha de tenir un paper destacat en la promoció i emergència d’iniciatives d’Economia Social i Solidària.

Des del Pla s’acompanyarà en la promoció de l’ESS, de manera que el teixit comunitari de Sant Andreu  tingui el rol d’impulsor tant pel que fa a la difusió, com en la identificació de projectes o en la seva execució. L’acompanyament pot tenir diversos formats, de l’administració i del mateix àmbit. L’acompanyament des de Barcelona Activa i la Direcció d’Innovació Socioeconòmica, es detalla a la mesura 6.2.