Mesura

6.2

Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i iniciatives

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2019

L’Economia Social i Solidària és una manera de fer activitat econòmica que comporta diversos impactes positius, tant per a les persones que s’hi ocupen com per als entorns on s’instal·len. Ara bé, aquesta manera de fer empresa i d’entendre les relacions econòmiques entre persones i d’aquestes amb el territori no és coneguda per tothom ni és, de forma majoritària, una opció que es plantegin les persones que volen iniciar una activitat econòmica o un projecte d’emprenedoria. Per donar suport al sorgiment de noves iniciatives, el Pla planteja derivar i acompanyar els programes i accions d’innovació socioeconòmica existents a Barcelona Activa:

  • Assessorament en emprenedoria social i col·lectiva Construïm en femení les Altres Economies. Programa de promoció de l’emprenedoria social i solidària impulsada per dones.
  • La Comunificadora. Programa d’impuls per a projectes d’economia col·laborativa.
  • Accions de formació i acompanyament en gestió col·lectiva.
  • Tallers i càpsules de formació modular a persones emprenedores en ESS (comunicació, màrqueting social, finançament i gestió, gestió col·lectiva i democràcia interna, aspectes jurídics i fiscalitat, pla estratègic, etc.).
  • Projecte de foment de cooperativisme en l’àmbit escolar.
  • Propostes d’activitats que es desenvoluparan a l’equipament d’innovació socioeconòmica El Far.

També, entre els nous instruments de suport, es comptarà amb les campanyes de conscienciació cap a la ciutadania per fomentar el consum responsable de productes derivats de l’Economia Social i Solidària.

Es facilitarà un  treball conjunt amb les entitats del territori que comparteixen l’objectiu de la  mesura Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i iniciatives i es contribuirà a definir el model d’acompanyament des de la complementarietat, tenint present els espais i recursos específics d’ESS en àmbit de ciutat.