Mesura

7.2

Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Com hem comentat, les iniciatives comunitàries estan en una situació privilegiada per detectar necessitats i articular-hi respostes basades en les potencialitats i capacitats del territori, cercant l’apoderament col·lectiu i impactant de forma positiva al seu entorn social.

En el cas del districte de Sant Andreu, algunes d’aquestes iniciatives comunitàries les trobem a  l’Ateneu Harmonia. En aquest grup també hem d’incloure la Xarxa d’Economia Solidària existent al Districte i altres iniciatives sorgides en el marc del teixit associatiu dels barris de la franja.

Per donar suport a l’enfortiment d’iniciatives comunitàries, el Pla planteja derivar i acompanyar els programes d’innovació socioeconòmica existents a Barcelona Activa:

  • Servei d’assessorament per a organitzacions i empreses en procés de consolidació o canvi, ubicat a l’Oficina d’Atenció a les Empreses.
  • Programa d’enfortiment d’associacions mitjançant diverses activitats i tallers.
  • Accions formatives per enfortir les economies comunitàries (intercooperació, visibilització, comunicació, gestió, etc.).