Mesura

7.3

Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades amb l’interès públic

Progres 5

2018Mesura plurianual 2018-2021

Cal dotar d’eines de consolidació els projectes socioempresarials que tenen el marc de referència de l’ESS per reforçar la seva viabilitat i el seu rol d’agents de desenvolupament del territori. Aquestes eines es concreten en l’assessorament i acompanyament a projectes socioempresarials, posant l’èmfasi en la idea del procés, de la gestió col·lectiva i del vessant societari, des de la coproducció entre l’administració i l’àmbit, dins el conjunt de dimensions de la consolidació empresarial.

Destaquem el model Sistema Integral Cooperatiu d’Intervenció Socioeconòmica (SICISE) per atendre necessitats socials i econòmiques de col·lectius vulnerables comptant amb la seva participació activa, ja implementat a les cooperatives pilot d’ALENCOP i DIOMCOOP, amb actuació al Districte.