Mesura

7.4

Dinamització i participació en els espais d’interlocució, representació i articulació de l’Economia Social i Solidària del Districte

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Una part molt rellevant de l’activitat implícita en les iniciatives d’Economia Social i Solidària és la intercooperació i el treball en xarxa.

Al districte de Sant Andreu existeixen dos espais: per una banda, la Taula d’Economia Social i Solidària, formada per representants del Districte i d’entitats d’ESS del territori i actualment en procés de reactivació i, per altra, la Xarxa d’Economia Solidària de Sant Andreu integrada per un conjunt d’iniciatives d’ESS.  

Des del Districte es reconeixen els dos espais i es pretén escoltar, reflexionar i compartir quines són les necessitats dels projectes d’ESS que hi ha al territori per acordar les accions i recursos que permetin enfortir les iniciatives.