Mesura

7.5

Participació en el desenvolupament i consolidació de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

La Fira d’Economia Solidària representa un actiu molt important per al sector de l’ESS i, en concret, per a les iniciatives de Sant Andreu. El manteniment d’aquesta fira al Districte permetrà que les iniciatives de l’Economia Social i Solidària del Districte puguin capitalitzar aquest esdeveniment en pro de la seva visibilitat al territori. També és un esdeveniment que genera impacte en l’entorn proper perquè mou una quantitat de persones important durant tot el cap de setmana.

El Pla preveu impulsar un nou conveni que permeti mantenir la celebració de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, que organitza la Xarxa d’Economia Solidària al recinte de la Fabra i Coats, i de les activitats paral·leles que s’hi facin.