Mesura

7.6

Exploració de la viabilitat d’una experiència pilot de desenvolupament d’una xarxa o infraestructura per contrarestar l’escletxa digital

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

Tot i que Barcelona és una de les ciutats europees amb més ús d’Internet, hi ha diferències quant a la quantitat i qualitat de connexions a la xarxa, sobretot si es tenen en compte característiques socioeconòmiques com la renda familiar i el nivell d’estudis de les persones. Un estudi del Mobile World Capital del 2016, ressenyat als indicadors socioeconòmics del Pla,  detecta que  hi ha dos perfils majoritaris al districte de Sant Andreu, que són: persona usuària de nivell bàsic i persona que no és usuària.

El Pla planteja explorar la possibilitat de fer una experiència pilot en algun dels barris del Pla de Barris de Sant Andreu: la Trinitat Vella, el Bon Pastor i Baró de Viver. Conjuntament amb la Sagrera, el Congrés i els Indians i Navas són els barris del Districte  que tenen majoritàriament persones usuàries d’Internet de nivell bàsic, mentre que el barri de Sant Andreu de Palomar és el que té més persones que no són usuàries d’Internet dels set barris del Districte. Cal saber quines són les possibilitats reals que aquesta experiència  estigui vinculada a lògiques de codi obert, programari lliure i dimensió procomú, accés a xarxes de propietat col·lectiva per garantir un accés lliure i en igualtat de condicions a la xarxa.