Mesura

8.1

Gestió del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor d’activitat econòmica

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

El districte de Sant Andreu disposa d’un patrimoni cultural i vivencial vinculat a la memòria històrica, el passat industrial i cooperativista, que ha deixat molt patrimoni arquitectònic de gran valor, així com els seus itineraris de jardins, parcs i vies d’aigua, entre d’altres. La realització del mapa i els set itineraris turístics del Districte han estat una eina per donar a conèixer aquests elements que poden oferir possibilitats de creixement econòmic al territori en convertir-se en tractors de visitants d’altres districtes o de l’àrea metropolitana.

En aquesta línia, el Pla de Desenvolupament Econòmic contempla les actuacions següents, algunes ja en acció i d’altres que es volen posar en marxa:

  • Promoció d’esdeveniments de qualitat en determinats espais que permetin que la ciutadania de la resta de la ciutat hi participi.
  • Creació d’eines informàtiques per millorar les informacions i els productes que es poden oferir als i les visitants, com per exemple l’app de turisme del districte de Sant Andreu, que incrementa l’interès per la visita i l’experiència de la persona visitant.
  • Impuls de la senyalització turística com a element estratègic de posicionament i de qualitat de la destinació.
  • Facilitació d’espais d’informació i d’interpretació, com el centre Tres Tombs o, en un futur, la Història de Sant Andreu,  el Rec Comtal o la Fabra i Coats. Promoció de la restauració i la gastronomia que s’ofereix als diferents barris del Districte.
  • Foment de projectes conjunts amb altres districtes, com per exemple la connexió de la casa de l’Aigua de la Trinitat Vella amb la de la Trinitat Nova.
  • Estudis de rutes guiades que puguin afavorir recorreguts pels barris amb diverses temàtiques: seguint la seva història, amb mirada de dona o rutes accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.