195 accions de suport a les empreses dels polígons del Bon Pastor i l’Eix Besòs

dijous, 30. maig 2019 - 16:17

El programa de dinamització dels polígons de l’Eix Besòs que es va iniciar l’agost de 2017, suma 195 accions directes de suport a les empreses

Entre aquestes cal destacar els serveis vinculats a la gestió dels recursos humans, ja sigui per contractacions laborals o convenis de pràctiques (54), la participació en fires (35), el suport en tràmits municipals (27), la cooperació empresarial (19), el servei de localització d’espais (11), el programa d’eficiència energètica (11), el programa de màrqueting digital (9), les formacions a mida (7), el servei de finançament (7) o el servei de prototipatge (5), entre d’altres.

Està impulsat pel Pla de barris de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i va incorporar la figura d’un dinamitzador industrial que, fins al moment, ja ha visitat més d’un centenar d’empreses dels polígons. A banda de conèixer la realitat i problemàtiques de la indústria, les visites se centren en oferir el catàleg de serveis i programes, que està adaptat a les empreses dels polígons de l’Eix Besòs. També es posa a disposició de les indústries el Parc Tecnològic, situat al districte de Nou

Barris, amb serveis de suport al prototipatge empresarial i amb eines i maquinària destinades a la fabricació digital (impressores 3D, talladores làser, fresadora CNC, Arduino, Raspberry Pi…).

D’altra banda cal mencionar l’acompanyament a fires sectorials de temàtiques d’interès comú per a la indústria (Mobile World Congress, Smart City Congress, IOT Solutions World Congress, Advanced Factories…) per tal que les empreses dels polígons puguin trobar respostes a les seves necessitats a través de partners i solucions disponibles als mercats. Les activitats realitzades han estat, per exemple, visites guiades per conèixer els principals estands de les fires o networkings on grans companyies proposen els seus reptes empresarials a pimes i start-ups.

A més, s’acaba de posar en funcionament la web dels polígons de l’Eix Besòs com a eina de coneixement, de promoció i d’atracció d’empreses. La web ofereix informació geolocalitzada de les empreses -categoritzada per sectors- i posa en valor la localització del polígon dins de la trama urbana de Barcelona, amb bones comunicacions viàries i ferroviàries i a prop d’equipaments de recerca i innovació claus com el campus Diagonal-Besòs de la UPC, el districte 22@ o el Parc Tecnològic de Barcelona Activa.

Subratllar que es continua treballant de forma coordinada amb altres agents per contribuir a la dinamització del polígon. Així, es participa en grups de treball com la Taula del polígon del Bon Pastor, el projecte d’Economia Circular o amb la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny d’accions de millora de l’espai públic i en les polítiques d’ocupació.

Els polígons de l’Eix Besòs són un conjunt de zones d’activitat industrial i econòmica que ocupen 175 hectàrees de superfície al marge dret del riu Besòs, entre els municipis de Barcelona (districte de Sant Andreu i districte de Sant Martí) i Sant Adrià de Besòs. La presència d’activitat industrial a la ciutat de Barcelona és un valor que cal potenciar per la seva capacitat de diversificar l’activitat econòmica, generar innovació i valor afegit i crear ocupació estable i de qualitat. Avui als polígons de l’Eix Besòs (Bon Pastor, Torrent de l’Estadella, Verneda, Verneda Industrial i Montsolís) hi desenvolupen la seva activitat més de 500 empreses industrials (metal·lúrgiques, gràfiques, plàstiques, químiques, alimentàries…), de comerç a l’engròs, de construcció i de transport i emmagatzematge, entre d’altres. El perfil majoritari d’empreses són de micro o petita empresa per bé que també hi ha ubicades algunes empreses de grans dimensions.