Impulsem 10 projectes a Sant Andreu

dl., 01/13/2020 - 08:13

Impulsem el que fas 2019. 10 projectes per promoure l’economia de proximitat es desenvoluparan al 2020 al districte de Sant Andreu, a través de la convocatòria d’ajuts “Impulsem el que fas” de l’Ajuntament de Barcelona impulsada per Barcelona Activa.

10 projectes per promoure l’economia de proximitat es desenvoluparan al 2020 al districte de Sant Andreu, a través de la convocatòria d’ajuts “Impulsem el que fas” de l’Ajuntament de Barcelona impulsada per Barcelona Activa.

Concretament, al districte de Sant Andreu, s’han destinat un total de 244.065,70€ pels projectes aprovats. Tots ells, ben diferents, responent a les diverses necessitats del territori: un projecte relacionat amb l’emprenedoria i l’empresa de proximitat, dos per a l‘impuls d’economies comunitàries i innovació social, cinc de foment de l’ocupació de qualitat al territori, un de turisme responsable i un dins la modalitat de models agroalimentaris sostenibles.

En la modalitat d’empresa al territori, trobem el projecte Cuina compartida amb obrador per a col·lectius del Menjador Ca La Rosa que té per objectiu crear un espai de cuina i obrador compartit amb startups i iniciatives de l’ESS que no disposin d’aquest i fomentar així col·laboracions i aprenentatges compartits; així com continuar donant resposta a les demandes d’àpats que ja tenen. Pel que fa a l’emprenedoria i l’ocupació, trobem iniciatives com ara el projecte Impulsem l’ús social del REC de Novact REC, que consisteix en una prova pilot d’extensió del REC a través d’una plataforma multisectorial que aplegarà comerç, economia social i solidària i teixit associatiu, o el projecte Maridatges: cultura cooperativa & comunitària de QUESONI Cooperativa, que vol establir un circuit de programacions culturals basades en la col·laboració entre projectes vinculats a l’economia social i equipaments de gestió comunitària, i obrir debats per començar a compartir recursos, pensant en mancomunar serveis i enfortint la xarxa de coneixements comuns.

Pel que fa a l’àmbit d’ocupació, en el qual s’han aprovat la majoria dels projectes, trobem el de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, Butsarne Romnja, que té per objectiu treballar per a la inserció laboral de dones gitanes, fomentant la inserció per compte aliena o per compte propi, a través del coneixement i implicació dels recursos laborals municipals existents i implementant accions de mainstreaming conjuntament amb Barcelona Activa. Així mateix, el projecte No t’aturis de LA TIRETA amb l’objectiu de fomentar l’ocupació de les veïnes i veïns especialment vulnerables a la situació d’atur a través d’activitats desenvolupades a diferents serveis d’inserció laboral, oferint tallers psicoeducatius i d’apoderament personal i el projecte Ocupació 2.0 de la Fundació APIP-ACAM que pretén aconseguir l’autonomia plena de les persones participants en el seu procés de feina fomentant l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials com a element clau.

Seguint la mateixa línia, trobem el programa de Formació en atenció sociosanitària i costura per dones migrants i/o en risc d’exclusió social, de MUJERES PA’LANTE, dedicats a la millora de la inserció laboral de dones de La Marina i dones migrants i/o en risc d’exclusió social del barri de Sants, i el projecte LET’S WORK de la Fundació Salut i Comunitat que pretén oferir un espai per joves amb patologia dual, especialment a la zona de l’Eix Besos, on puguin construir un projecte de futur a través de l’apoderament individual i col·lectiu, entenent l’espai social i comunitari com a generador d’oportunitats de millora ocupacional i d’ocupació, amb actuacions en format prelaboral.

També s’han aprovat iniciatives de turisme responsable i de models agroalimentaris sostenibles com és el cas del projecte Treball turístic digne: una aposta de ciutat de l’Associació ALBA SUD, que pretén potenciar i sensibilitzar entorn el treball digne en el turisme a través de processos de recerca, sessions de treball i publicació d’informes i llibre sobre els resultats obtinguts, o el projecte El Bon Cistell es fa Gran de l’Associació per al Desenvolupament Cultural, Ambiental i Humà  CEDAH, que pretén reforçar l’economia pagesa al territori, els circuits curts de distribució, la implicació del comerç de proximitat tot facilitant la venda de productes ecològics a la zona i la contractació de persones immigrades de l’Àfrica subsahariana.