Actuació intensiva per alliberar les voreres de motos

15/05/2020 - 16:21 h

Mobilitat. S'inicia una actuació per alliberar de motos de les voreres, ara que els vianants necessiten més que mai espais amplis per desplaçar-se mantenint les distàncies de seguretat que eviten el contagi de la covid-19

S'inicia una actuació per alliberar de motos de les voreres, ara que els vianants necessiten més que mai espais amplis per desplaçar-se mantenint les distàncies de seguretat que eviten el contagi de la covid-19

Prenent com a base la campanya “Barcelona, ciutat de vianants” dels darrers anys, el govern municipal ha programat una actuació intensiva per ordenar l’estacionament de motos i minimitzar-ne l’ocupació de l’espai públic, potenciant l’ús dels aparcaments subterranis i prioritzant que les motos aparquin en calçada.

S’ha previst intervenir en 20 àmbits de la ciutat amb gran congestió de motos aparcades a les voreres, que dificulten la mobilitat de les persones i consumeixen una gran proporció d’espai públic on aquest és escàs. Es preveu recuperar un total de 45.000 m2 de vorera per als vianants, que fins ara estaven ocupats per motos estacionades, i en paral·lel es podrien pintar més de 500 places d’aparcaments de motos en calçada.

INTERVENCIONS QUE ES DURAN A TERME

Eliminació de les places d’aparcament en vorera, quan n’hi hagi
Instal·lació de senyalització de prohibició d’aparcament de motos en vorera, quan correspongui
Col·locació d’avisos a les motos aparcades en aquests espais, per part de la Guàrdia Urbana, advertint de la imminència de sancions si no es retira el vehicle
Inici de denúncies i retirada de motos, si s’escau
Controls periòdics, per part de vigilants de B:SM, per evitar que es torni a aparcar en aquests espais, a més de la tasca habitual de la Guàrdia Urbana

En paral·lel, s’impulsaran ofertes en el preu de l’estacionament de motos en als aparcaments de B:SM, SABA i BAMSA més propers i s’analitzarà la creació de cordons d’aparcament de motos en alguna calçada de la zona.