Ampliació de la Zona 28 d’estacionament regulat

22/02/2021 - 20:02 h

Mobilitat. El veïnat tindrà prioritat a l’hora d’aparcar a la calçada en l’àmbit situat entre la rambla de Prim, la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer de Sant Ramon de Penyafort i l’avinguda d’Eduard Maristany.

El veïnat tindrà prioritat a l’hora d’aparcar a la calçada en l’àmbit situat entre la rambla de Prim, la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer de Sant Ramon de Penyafort i l’avinguda d’Eduard Maristany. Les noves places s’activaran dilluns 12 d’abril.

Dilluns 1 de març comencen els treballs de senyalització per a la implantació de l’ampliació de la zona d’estacionament regulat denominada Zona 28, al barri del Besòs i el Maresme.

Les 1.511 noves places de la Zona 28 seran Verdes d’ús preferent per a residents. A més, està previst crear 370 noves places d’àrea Motos i 38 noves places d’àrea DUM.

Els vehicles de les persones no residents només podran estacionar-hi un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la Tarifa d’àrea Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

Informació per al veïnat

Totes les persones residents en aquesta àrea ampliada que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 28 així identificades en el senyal vertical corresponent amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

A partir de la segona quinzena de març, les persones resident empadronades a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, rebran en els seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona i un fulletó sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana utilitzar l’aplicació mòbil gratuïta Onaparcar residents. Amb aquesta aplicació, es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any.

Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu de vigilància i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper en el vehicle. Tot i això, si es considera necessari, es pot imprimir un rebut del pagament efectuat.

Per obtenir els tiquets d’estacionament com a no resident es recomana utilitzar l’aplicació mòbil SMOU.

Calendari d’implantació

  • Del 20 al 28 de febrer. Presenyalització vertical als carrers indicant les dates en les quals no es podrà aparcar per dur a terme les obres de senyalització.
  • De l’1 al 31 de març. Actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres.
  • Del 15 al 21 de març. Enviament postal de les cartes informatives al veïnat inclòs en l’ampliació.
  • Dilluns 12 d’abril. Activació de les noves places de la Zona 28.