Llum verda al darrer projecte d'execució dels túnels de les Glòries

21/03/2019 - 11:40 h

Urbanisme i infraestructures. Es tracta de l’aprovació de l’últim projecte necessari per posar en funcionament els túnels el primer trimestre de 2021

El projecte executiu de les instal·lacions i els acabats dels túnels de les Glòries, l'últim treball tècnic pendent de les obres, s’ha aprovat en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i l'actuació podrà començar a la tardor.

Els túnels de les Glòries recolliran i soterraran el trànsit de la Gran Via entre el carrer de Los Castillejos i la rambla del Poblenou. Seran dos tubs independents amb tres carrils de circulació cadascun a uns 10 metres de profunditat de mitjana i està previst que es posin en funcionament el primer trimestre de l’any 2021.

En el pas per sota de la plaça de les Glòries, el tram més profund, passa per sota el túnels ferroviaris existents. Des d’aquest punt i fins a la Rambla del Poblenou discorre a una profunditat mitjana d’uns 10 metres per sota de la rasant de Gran Via.

Concretament, el projecte executiu de les instal·lacions i els acabats dels túnels de les Glòries aprovat a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat té un pressupost de gairebé 29 milions, està previst per iniciar-se a finals d’octubre d’aquest any i inclou:

  • Vuit sortides d’emergència, quatre en cada sentit.
  • Dues sales tècniques.
  • Senyalització.
  • Enllumenat.
  • Protecció contra incendis.
  • Videovigilància.
  • Reurbanització dels espais en superfície afectats per les obres.

Segons ha explicat la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, les obres del túnel avancen en el calendari previst i ja s’han executat més del 25 % dels treballs.

En paral·lel, a la part superior de les Glòries, s’està ultimant la zona de La Gran Clariana del Parc de Canòpia amb més de 45.000 metres quadrats al costat muntanya de la plaça. També estan estan pràcticament enllestides les del tram de l’avinguda Meridiana comprès entre la plaça de les Glòries i el carrer de Mallorca.

La pacificació de la plaça de les Glòries convertirà aquest àmbit en un gran parc amb espais de trobada, equipaments, zones lúdiques i habitatge assequible de lloguer.

Cada primer dissabte de mes s’obre el mirador de les Glòries per tal d’obrir a la ciutadania la transformació de la plaça.