Arrenca el programa Passarel·les cap a l’ocupació i la inclusió

23/05/2019 - 10:40 h

ocupació. Es tracta d’un itinerari integral d’inserció sociolaboral perquè les persones amb especials dificultats per trobar feina millorin el seu nivell d’ocupabilitat i aconsegueixin la inserció laboral.

Es tracta d’un itinerari integral d’inserció sociolaboral perquè les persones amb especials dificultats per trobar feina millorin el seu nivell d’ocupabilitat i aconsegueixin la inserció laboral.

Durant tot l’itinerari, les persones participants reben l’acompanyament personalitzat d’una tècnica especialitzada en ocupació que, a la vegada, potencia el treball en xarxa i la coordinació amb els referents socials o ocupacionals, garantint així la complementarietat de les actuacions, el seguiment i l’atenció integral dels usuaris i les usuàries.

La persona participant rep:

  • Acompanyament personalitzat durant tot l’itinerari.
  • Orientació i definició del perfil professional.
  • Formació: la majoria són Certificats de professionalitat de nivell 1, amb formació complementària per a cada perfil professional. Més de 15 formacions per triar!
  • Pràctiques en empreses per apropar-se al món laboral.
  • Capacitació en tècniques i estratègies de recerca de feina.
  • Formació en gènere, sostenibilitat i medi ambient, i no discriminació, promovent el coneixement dels recursos de ciutat que hi ha a disposició en aquests àmbits.

Les passarel·les estan vinculades a més de 15 perfils professionals (oferta d’itineraris concretada a la fitxa adjunta) i inclouen accions específiques en cada sector per tal d’apropar les persones participants a la realitat del mercat laboral corresponent.

A més, els usuaris i usuàries poden rebre una ajuda econòmica vinculada a la participació si compleixen els requisits de la normativa del programa.

Si ets una persona en situació d’atur i tens dificultats afegides per trobar feina o estàs en situació de vulnerabilitat, aquest programa pot ser del seu interès. Per fer la preinscripció/derivació posem a disposició diverses vies: